ШТА РАДИМО

Усмерен ка младима од 18 до 30 година као крајњим корисницима, пројекат полази од истраживања која указују на специфичне потребе НЕЕТ младих.

НАША ЗАЈЕДНИЦА; НАША БУДУЋНОСТ

Крајњим корисницима приступа се кроз мрежу локалних актера који директно пружају услуге путем ХУБова, као модела организовања сета услуга и обезбеђивања простора за развој компетенција кроз учење и рад.
Одрживост ефеката пројекта осигурава се кроз успостављање сарадње институција и организација цивилног друштва. Заједничким радом на усавршавању постојећих и развоју нових услуга поспешује се запошљивост младих у НЕЕТ статусу.

 

НАШИ КОРАЦИ

 • 2019 - 2020Делатност

  Бавимо се првим истраживањем о младима у НEET ситуацији које нас током целог пројекта наводи да разумемо шта су то потребе младих и како да на основу њих развијемо што квалитетније програм лакшег запошљавања. (Нeeт ситуација је период у ком млада особа није у систему образовања, радном односу нити у систему оспособљавања).
 • Jul 2019.Тренинг за изградњу капацитета

  Одржали смо тренинг за изградњу капацитета са представницима 15 организација цивилног друштва широм Србије. Користили смо методологију описану у "Практичном водичу за теренски омладински рад" која је развијана на основу примера добрих пракси и искустава омладинских радника који раде теренски рад са НЕЕТ младима.
 • Avgust 2019.Рад са младима и запошљавање

  Имали смо прилику да окупимо представнике различитих институција - Националана служба за запошљавање, Канцеларија за младе, Градских управа, Центра за социјални рад, Комора за социјалну заштиту из Пожеге, Ниша, Обреноваца, Зајечара, Београда, Новог Сада, Панчева, Лознице, Ћићевца и Сремске Митровице и да причамо са њима о директном раду са младима и како заједничком сарадњом са органицијама цивилног друштва можемо побољшати услове живота и повећати запошљивост НЕЕТ младих.
 • Avgust 2019.Комјунити хуб

  Одабрали смо 5 организација из различитих општина са којима радимо на изградњи Комјунити ХУБ-ова чије услуге ће директно користити НЕЕТ млади. Ћићевац, Зајечар, Нови Сад, Пожега и Београд су места у којима ће се спроводити програми.
 • Октобар 2019.Конференцију у Новом Саду

  Одржали смо конференцију у Новом Саду којом смо желели да скренемо пажњу на младе који нису видљиви у систему.
 • 2019 - 2020Истраживање

  Радимо на истраживању о младима и предузетништву у Србији. Ово истраживање ће нам служити за креирање услуга у Комјунити ХУБ-овима.
 • Децембар 2019. - Јануар 2020.Програми

  Састајали смо се са организацијама и радили на програмима који одговарају потребама младих из те општине. Ускоро ћемо објавити услуге и програме који ће бити доступни у сваком граду.
 • Март 2020.Мапирања услуга

  Имали смо иницијални састанак мапирања услуга са представницима Комјунити ХУБ-ова.
 • Мај 2020.Креирали смо услуге

  Наком мапирања услуга и промишљања, као и састанака са потенцијалним корисницима услуга, направили смо коначну листу услуга које ће Комјунити ХУБ-ови реализовати.
 • Јун 2020.Менторски програм

  Одабрали смо менторе за све наше Комјунити ХУБ-ове који одговарају њиховим профилима и који су им помагали да своје услуге што више прилагоде циљној групи.
 • Јул 2020.Превацивање услуга у онлине услуге

  Услед пандемије Комјунити ХУБ-ови су своје услуге пребацили у онлине услуге и где је било потребно модификовали исте како бисмо могли да наставимо рад који је сигуран за све.
 • Јул 2020.Припрема тема и датума за лајв чет

  Одржали смо састанке планирања тема за чет уживо који је доступан свим младима без обрира на место њиховог боравка. Лајв чет теме служе младима да науче нешто нови и да размене знања са својим вршњацима.
 • Август 2020.Истраживање млади и предузетништво

  У преттходним месецима смо се бавили прикупљањем података који ће нам служити за ово истраживање са којим желимо свим младима да приближимо предузетништво као и кораке које треба да следе ако се одлуче да своју идеју спроведу у дело.
 • Децембар 2020.НЕЕТwоркинг – национални дијалог о квалитету подршке НЕЕТ младима

  Одржана је конференција којом се, практично, отвара национални дијалог о положају НЕЕТ младих који треба да пронађе начине за унапређење система подршке овој категорији младих људи који су, врло често, „невидљиви и недоступни“ и за државне институције и за организације цивилног друштва.
 • 2021.Водич за организовање квалитетних радних пракси

 • 2021.Млади и предузетништво у Републици Србији

 • 2021.Практичан водич за теренски омладински рад

 

РЕЗУЛТАТИ У БРОЈКАМА

Kuća icon
5

ХУБова покренуто у различитим градовима

Grupa icon
15

Организација обучено за рад са НЕЕТ младима

Zupčanik icon
25

Услуга припремљено за пружање у хубовима

Zgrada grčki stubovi
29

Локалних институција укључено у пројекат

ПОВЕЖИ СЕ