ШТА РАДИМО

Усмерен ка младима од 18 до 30 година као крајњим корисницима, пројекат полази од истраживања која указују на специфичне потребе НЕЕТ младих.

НАША ЗАЈЕДНИЦА; НАША БУДУЋНОСТ

Крајњим корисницима приступа се кроз мрежу локалних актера који директно пружају услуге путем ХУБова, као модела организовања сета услуга и обезбеђивања простора за развој компетенција кроз учење и рад.
Одрживост ефеката пројекта осигурава се кроз успостављање сарадње институција и организација цивилног друштва. Заједничким радом на усавршавању постојећих и развоју нових услуга поспешује се запошљивост младих у НЕЕТ статусу.

 

НАШИ КОРАЦИ

 • 2019 - 2020Делатност

  Бавимо се првим истраживањем о младима у НEET ситуацији које нас током целог пројекта наводи да разумемо шта су то потребе младих и како да на основу њих развијемо што квалитетније програм лакшег запошљавања. (Нeeт ситуација је период у ком млада особа није у систему образовања, радном односу нити у систему оспособљавања).
 • Jul 2019.Тренинг за изградњу капацитета

  Одржали смо тренинг за изградњу капацитета са представницима 15 организација цивилног друштва широм Србије. Користили смо методологију описану у "Практичном водичу за теренски омладински рад" која је развијана на основу примера добрих пракси и искустава омладинских радника који раде теренски рад са НЕЕТ младима.
 • Avgust 2019.Рад са младима и запошљавање

  Имали смо прилику да окупимо представнике различитих институција - Националана служба за запошљавање, Канцеларија за младе, Градских управа, Центра за социјални рад, Комора за социјалну заштиту из Пожеге, Ниша, Обреноваца, Зајечара, Београда, Новог Сада, Панчева, Лознице, Ћићевца и Сремске Митровице и да причамо са њима о директном раду са младима и како заједничком сарадњом са органицијама цивилног друштва можемо побољшати услове живота и повећати запошљивост НЕЕТ младих.
 • Avgust 2019.Комјунити хуб

  Одабрали смо 5 организација из различитих општина са којима радимо на изградњи Комјунити ХУБова чије услуге ће директно користити НЕЕТ млади. Ћићевац, Зајечар, Нови Сад, Пожега и Београд су места у којима ће се спроводити програми.
 • Октобар 2019.Конференцију у Новом Саду

  Одржали смо конференцију у Новом Саду којом смо желели да скренемо пажњу на младе који нису видљиви у систему.
 • 2019 - 2020Истраживање

  Радимо на истраживању о младима и предузетништву у Србији. Ово истраживање ће нам служити за креирање услуга у Комјунити ХУБовима.
 • Децембар 2019. - Јануар 2020.Програми

  Састајали смо се са организацијама и радили на програмима који одговарају потребама младих из те општине. Ускоро ћемо објавити услуге и програме који ће бити доступни у сваком граду.
 • Март 2020.Мапирања услуга

  Имали смо иницијални састанак мапирања услуга са представницима Комјунити ХУБова.
 

РЕЗУЛТАТИ У БРОЈКАМА

Kuća icon
5

ХУБова покренуто у различитим градовима

Grupa icon
15

Организација обучено за рад са НЕЕТ младима

Zupčanik icon
25

Услуга припремљено за пружање у хубовима

Zgrada grčki stubovi
29

Локалних институција укључено у пројекат

ПОВЕЖИ СЕ