НЕДОУМИЦЕ

 • Ко су млади?

  У Републици Србији младима се сматрају особе узраста од 15 до 30 година. Овај пројекат специфично таргетира младе од 18 до 30 година.

 • Шта је НЕЕТ?

  НЕЕТ је скраћеница за израз на енглеском језику not in education employment or training и односи се на особе које нису у образовању, радном односу нити обуци.

 • Зашто је пројекат фокусиран на НЕЕТ?

  Особе које нису у образовању, радном односу нити обуци сматрају се посебно рањивим групама, и искљученима са тржишта рада. Пројекат се фокусира на њих како би им омогућио да унапреде своје компетенције и поново буду активни било кроз обуку или посао.

 • Да ли сам ја НЕЕТ?

  Уколико тренутно ниси ученик или студент, немаш повремени или стални посао, нити похађаш обуку било које врсте, да. Међутим, НЕЕТ није никаква етикета или погрдна ознака, већ само тренутни статус који је уз подршку могуће променити.

 • Колико је младих НЕЕТ у Србији?

  Последњи пресек Републичког завода за статистику за четврти квартал 2019. године укључује младе узраста од 15 до 29 година који се налазе у НЕЕТ статусу и проценат износи 19.3%.

ПОВЕЖИ СЕ